Учебен План 6211206 Пчеларство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Растениевъдство и животновъдство Код:621
Професия Работник в животновъдството Код: 621120
Специалност Пчеларство Код: 6211206
Степен на професионална квалификация първа  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1.Различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм;

1.2.Изискванията за професионален и здравословен риск;

1.3.Различни видове защитни приспособления;

1.4.Средства за сигнализация и маркировка;

1.5.Действието на пожарогасителните апарати

2.1. Какви са основните участници в стопанската дейност;

2.2.Основните изисквания при регистрацията на фирма съгласно търговския закон;

2.3.Основанията за прекратяване на дейността на фирмата

3.1. Видовете трактори, автомобили и двигатели;

3.2.Принципното устройство и действие на двутактов и четиритактов двигател;

3.3.устройството, действието и поддържането на работното обобрудване

4.1. Видовете пчелни продукти;

видовете пчелен мед;

4.2.Химичния състав на пчелните продукти;

4.3.Начините за получаване на пчелни продукти;

4.4.Ззначението на пчелните продукти за човешкия организъм и начините за прилагането им

5.2. Особеностите при развитието на пчелните индивиди;

изискванията за правилно отглеждане на пчелите;

5.3.Основните правила за хранене на пчелите;

техниката за размножаване на пчелните семейства;

5.4.Изискванията за организиране на пчелин.

Умения за: 1.1.Извършват самостоятелно преценка на риска на дадено работно място;

1.2.Преценяват пожарната опасност на обектите и да демонстрират работа с пожарагасителни уреди и съоръжения;

1.3.Преценяват травмите и да извършват първична долекарска помощ

2.1. Да вземат икономически целесъобразни решения, които са продиктувани както от индивидуалните, така и от обществените интереси;

 

3.1. Регулирането и поддържането на ходовата част и окачването при тракторите и автомобилите

4.1. Разпознават различните пчелни продукти;

4.2.Разпознават различните видове мед;

4.3.Преценяват фалшифицирания мед;

4.4.Получават и съхраняват пчелните продукти.

 

5.1. Разпознават различните пчелни индивиди;

5.2.Преглеждат пчелните семейства;

5.3.Преценяват и отстраняват нередностите в пчелните семейства;

5.4.Анализират и преценяват начина на размножаване

Компетентности: 1. Преценка на риска на работната среда, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при различни трудови дейности.

2. Основните икономически проблеми и принципи

3. Най-използваните енергетични средства при селскостопанското производство

4. Видовете пчелни продукти, техния произход, получаване, химичен състав и значението им за човека и неговото здраве

5. Отглеждането, храненето и размножаването на пчелните семейства.

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Информационни и комуникационни технологии
Основи на земеделието
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Анатомия и физиология
Фуражопроизводство
Пчеларство
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Основи на земеделието
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Анатомия и физиология
Фуражопроизводство
Пчеларство
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Медоносни култури
Медоносни култури теория
Медоносни култури практика
Пчелни продукти
Пчелни продукти теория
Пчелни продукти практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!